PODMÍNKY

PRAVIDLA A PODMÍNKY SERVISU, SLUŽEB A ZÁRUKY ZE STRANY

FLOPI systems

 • Zapojení počítače či jiného zařízení následně po servisu, montáži či jiném zásahu ze strany FLOPI systems

  • Pokud si zákazník provádí následné zapojení či instalaci zařízení sám bez pomoci technika FLOPI systems (Jiří Florián, Luboš Pištělák), neneseme odpovědnost za možné závady, které mohou vzniknout neodbornou manipulací či zapojením.
  • Poplatek za zapojení počítače technikem je 150,- plus poplatek za cestu do místa zapojení, který činí 8,- / 1km.
  • Na základě písemné dohody oproti podpisu obou stran mezi technikem FLOPI systems a zákazníkem mohou být první dva body pro daný případ pozměněny.
 • Servisní pečeť

  • Na zařízeních typu Stolní počítač, Notebook a podobné je vždy při dokončení servisu umístěn servisních štítek (pečeť), jejímž odstraněním nebo porušením dochází automaticky k pozbytí jakékoliv možnosti reklamace a tím i odpovědnosti ze strany FLOPI systems za jakékoliv problémy se zařízením.
  • Servisní štítek (pečeť) je umísťována na každém servisovaném zařízení a obsahuje číslo zakázky a datum dokončení. Na základě tohoto je vedena evidence o zásazích do zařízení a prováděných úkonech.
 • Cena opravy, Prodejní cena zboží, Manipulační poplatek

  • Ceny dílů, servisních balíčků, prací a všech součástí jsou vždy zákazníkovi oznámeny před samotným započetím opravy (servisu). Tyto ceny se ve finálním stavu mohou u prací a servisních balíčků lišit v rozmezí maximálně 15% od dohodnuté ceny avšak musí být technikem upřesněno, z jakého důvodu k tomuto došlo.
  • Prodejní cena zboží je vždy uvedena na dotaz zákazníka, přičemž u zboží na objednávku je cena stanovena odpovědným vedoucím provozovny.
  • Manipulační poplatek je účtován v případě, kdy předmět servisu byl diagnostikován technikem FLOPI systems, ale zákazník si dále nepřeje samotnou opravu, nebo oprava zařízení není možná z důvodu rozsáhlého poškození, které opravu znemožňuje. Cena manipulačního poplatku je 200,-.
 • Výjezdy, servis do domu, expresní servis

  • Servis do domu je služba poskytovaná v místě udaném zákazníkem. V tomto případě je k ceně servisu účtován navíc poplatek za výjezd technika, který činí 8,- za každý ujetý kilometr v rámci tohoto výjezdu a to na místo i zpět. Kilometry jsou počítány od místa provozovny, tedy Legionářská 134, 685 01 Bučovice. Při výjezdu v rámci servisu do domu odstraní technik závadu přímo na místě, a pokud není odstranění na místě možné, zajistí dopravu zařízení do místa provozovny, kde bude toto následně opraveno.
  • Expresní servis je služba poskytovaná v místě udaném zákazníkem a jedná se o okamžitý servis zařízení, při kterém je oprava provedena v nejkratším možném časovém úseku (rámcově několik hodin) včetně náhradních dílů a dalšího. V případě expresního servisu zákazník hradí náklady na každý ujetý kilometr v hodnotě 10,- / 1km a také náklady spojené se zajištěním náhradních dílů (výjezd technika do skladu, prodejny dodavatele, náklady na pořízení dílu a jiné…). V případě, že oprava zařízení není možná okamžitě, postupuje se dále dle podmínek jako v bodě Servis do domu vyjma ceny za ujetý kilometr.
 • Paměťová média – záruka a reklamace, používání

  • U paměťových médií typu PAMĚŤOVÁ KARTA, FLASH DISK, EXTERNÍ DISK či podobné je možné uplatnit reklamaci pouze v případě, že s tímto médiem bylo zacházeno dle návodu, případně pravidel technika / prodejce.
   • Pravidla:
    • Paměťové zařízení nesmí být vystavováno zátěžím či vlivům jako je ohýbání, lámání, řezání, vystavení magnetům či vysokým teplotám případně vlhkostním vlivům.
    • Paměťové médium musí být vždy při odpojování od počítače či notebooku odebráno dle daného postupu, tedy nejdříve zařízení softwarově odpojit a poté jej odpojit samotné.
    • Při formátování paměťového média nesmí být formátování přerušeno nenadálým odpojením média či výpadkem elektrické energie.
  • Pokud dojde k poškození paměťového média vlivem závady na zařízení, na němž je médium používáno, není možné toto reklamovat jako závadu paměťového média.
  • U použitých (bazarových) paměťových médií je možné uplatnit reklamaci pouze ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení a to pouze v případě zcela nefunkčního média a za dodržení doporučení uvedených v prvním odstavci.